Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

MYK Sertifikası Neden Önemlidir?


MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi  Zorunluluğu

4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul edilerek yasalaşan 6645 sayılı kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda önemli değişiklikler getirdi. 

Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Aranan Meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte olmak üzere toplam 81 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 161 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.”

Belge zorunluluğu olan mesleklere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Sınav ve Belgelendirme Ücretleri İçin Devlet Katkısı

Baknlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirlimiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Baknlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

Sınav ve Belgelendirme Ücretleri İçin Devlet Katkısından Kimler Yararlanabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarfından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan, belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamından sadece bir kez yararlanıcı olabilirler.

 

Daha fazla bilgi almak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfasına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.