Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Başvuru Süreci


1.Başvuru


1.1. Merkezimizinin web sayfası “Online Başvuru” bölümünden başvuruda bulunabilirsiniz. Merkezimizden temin edilebilen "Başvuru Formunu" doldurarak Merkezimize elden ile de iletebilirsiniz.

1.2. Merkezimizde, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış Ulusal Yeterlilikler üzerinden hizmet verilmektedir. Başvuru sahibinin, her bir başvuruda yalnız bir yeterlilikten başvuruda bulunma hakkı vardır. Başvuru Formunda aşağıdaki Ulusal Yeterliliklerden bir tanesini seçmelisiniz.

Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5)
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5)
Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6)
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
Metal Saç İşlemeci (Seviye 3)

1.3. Doğru seçim yapabilmeniz için, ilgili UY’ yi (yukarıda MYK tarafından yayınlanmış resmi UY’lere link verilmiştir) incelemeniz tavsiye edilir.

1.4. Başvuru formunda ilk başvuru, yeniden belgelendirme, tekrar başvuru, birim birleştime, yeni belge başvurusu olmak üzere başvuru tipi seçenekleri vardır. Başvuru sırasında başvuru tipini seçmelisiniz.

  • İlk kez belge talebinde bulunacak kişi, İlk Başvuru;
  • Sertifika geçerlilik süresi dolan sertifika sahibi kişi, Yeniden Belgelendirme, 
  • Yapılan bir sınavın bütün birimlerinde başarısız olmuş kişi, Tekrar Başvuru, 
  • Yeterliliğin bazı birimlerinden başarılı olmuş kişi, diğer birimlerin sınavına girmek için Birim Birleştime, 
  • Bir belge başvurusu var ve farklı bir yeterlilikte yeni belge başvurusunda bulunulmamak isteniyorsa Yeni Belge Başvurusu,

başvurusu hakkına sahiptir.

1.5. Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin, engel durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu belirtme hakkı vardır. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmesi durumunda, Merkez tarafından başvuru sahibine gerekli açıklama yapılır.

1.6. Başvuru sahibi, Merkez prosedürleri ile belirlenmiş belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine, belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve hak kazanması halinde Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmemeye ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya dair yazılı beyanda bulunacaktır.


2. Başvurunun Kabulü


2.1. Başvurunuz Merkez tarafından, aşağıdakiler açısından değerlendirilerek, uygun olması durumunda Aday Numaranız belirlenir;
· Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen ön şartlar,
· Prosedürle belirlenmiş Merkez şartları,
· Merkez imkanlarının başvuru tercihlerini karşılayabilirliği,
· Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken başvuru sahiplerinin durumlarının, ilgili Ulusal Yeterlilik’ e göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği ve özel ihtiyaçların merkez imkanları dahilinde karşılanıp karşılanamayacağı.

2.2. Başvurunun onaylanması için ilgili Ulusal Yeterliliğin Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı’ nda belirtilmeyen hiçbir ön şart aranmaz.

2.3. Başvurusu onaylanmayan başvuru sahibine, sebebi bildirilir; ihtiyaç hissettiği tüm açıklamalar yapılır. Kişi şartların değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

2.4. Daha önce hile ve kopya teşebbüsü sebebi ile sınavı sonlandırılmış kişinin başvurusu, şartlara uygunluk halinde dahi, ilgili teşebbüs tarihinden itibaren bir yıl geçmeden onaylanmaz.


3. Başvurunun Tamamlanması


3.1. Başvurunun tamamlanabilmesi için (başvuru sahibinin sınav planlarına dahil edilebilmesi için) tarafınızdan imzalanmış Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki evraklar istenir.

• Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya ATM makbuzu

• Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)

• Başvuru sahibinin, belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına, gizli sınav materyallerini ifşa etmeme ve hileli sınav uygulamalarında yer almamaya ilişkin “Belge Kullanım Hakkı Sözleşmesi”ni imzalayacağına dair yazılı beyan (Başvuru Formu’ nda mevcuttur)

• Başvuru sahibinin yatırmış olduğu sınav ücreti iadesi istemesi halinde geçerli olacak olan “Sınav Ücreti İadesi ile Alakalı Kuralları” okuyup, kabul ettiğine dair beyan.

3.2. İşverenleri tarafından sınav başvuruları da online başvuru bölümünde  yer alan kurumsal başvuru kısmında yapılabilmektedir. Başvurusu yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca Merkez’e iletmesi ile başvuru tamamlanabilir.

3.3. Başvuru sahibi tarafından başvuru evrakları tamamlandığında, başvuru sahibi, ‘aday’ olarak sınav planlarına dahil edilir.

3.4. Belgelendirme başvurusu tamamlanan aday, sınav planlarına dahil edilmeden önce MYK onayı beklenir.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.