Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Yönetimin Beyanı


Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi,

  • Kurumumun bağlı olduğu yasalara uygun,
  • Misyonu ve vizyonu ile uyumlu,
  • Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayarak,
  • Belgelendirme prosesi ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyerek,
  • Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme prosesinin eşit ve adil yürümesine ve gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak,
  • Personel el kitabının ve tüm prosedürlerinin içeriğine bağlı,
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları çerçevesinde,
  • ISO 17024  standardına uygun bir biçimde,

 

tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve  etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

                                                                                                    Genel Müdür

                                                                                               Abdulkadir DÖLEK

                                                                                                     06.11.2018


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.