Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Tarafsızlığın Yönetimi


1. YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ.’ ye bağlı YFM Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi tarafsız bir yönetime sahiptir, ve tüm faaliyetleri tarafsızlık ilkesi ile yönetilmektedir. Bunun sağlanması, güvence altına alınması için gerekli organizasyon kurulmuş, politika ve prosedürler oluşturulmuştur. Personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın öneminin anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını tanımlayan kalite politikası firmamızın internet sayfasında halka açık şekilde yayınlanmaktadır.
Tarafsızlık ile ilgili hususlar Tarafsızlık Komitesi tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir ve bu yapının çalışmaları prosedürler oluşturarak dokümante edilmiştir.

2. YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ.’ YE bağlı YFM Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi, başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli personel ile ilgili tarafsızlığı sağlayacak prosedürlere sahiptir. Personel belgelendirme hizmeti almak isteyen herkes internet sayfamızdan gerekli başvuru şartlarını görebilir ve herhangi bir engel olmadan firmamıza başvurabilir.

3. YFM Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi, başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli personel arasında adil olmayı sağlayacak prosedürlere sahiptir.

4. Belgelendirme kapsamında verilen hizmetlerimiz herkese açıktır. Başvuru ve adaylık için aşırı mali şartlar, bir grup veya birliğe üye olma gibi herhangi bir kısıtlama uygulanmaz. Belgelendirme programı haksızlığa yol açan ve engelleyici şartlar içermez. Başvuru, adaylık ve belgelendirme prosesi ile ilgili tüm şartlar internet sitemizde yayınlanmaktadır ve halka açıktır.

5. Faaliyetlerin tamamı için tarafsızlığın korunması esastır. Verilecek belge sayısı, daha önce yapılmış işler, başvuranların kimliği, belgelendirme programında yer alacak personelin ilişkilerinden kaynaklanan çıkar çatışmaları, yönetimin baskısı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm tarafsızlığı tehlikeye atabilecek hususlar dokümanlar oluşturarak tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Buna göre uygun tedbirler alınmaktadır.

6. Faaliyetlerimiz, eğitim birimi dâhil organizasyonumuz ve personelimizden dolayı tarafsızlığımıza ve bağımsızlığımıza etki eden riskler dokümanlar oluşturarak tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Risk analizi düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

7. Belgelendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çıkar çatışmaları dökümanlar oluşturarak tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Belirlenen tehditlerin ortadan kaldırılması, asgari düzeye indirilmesi ile ilgili düzenlemeler yine ilgili dokümanlar içerisinde tanımlanmıştır.

YFM LOJİSTİK ORGANİZASYON VE TURİZM TİC. VE LTD. ŞTİ.’ YE bağlı YFM Personel Sınav Ve Belgelendirme Merkezi olarak ve bütün personeli, yaptıkları faaliyetler kapsamındaki ilgili ürün ve hizmetlerin tasarımcısı, üreticisi, alıcısı, satıcısı, tedarikçisi, montajcısı vb. gibi herhangi bir ilgisi yoktur. Firmamız muayene, gözetim, belgelendirme yapacağı işe özel müşterisine eğitim hizmeti vermez.
Dış kaynaklı personel de dahil tüm çalışanlarımız hazırlamış olduğumuz gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahütnamelerini okuyup, anlamak ve uygulamak ile sorumludur.

8. Tarafsızlığın muhafaza edilmesine yönelik Tarafsızlık Komitesi oluşturulmuştur. Tarafsızlık Komitesi, herhangi bir kesimin baskın olmayacağı, dengeli şekilde oluşturulur. Tarafsızlık Komitesi’nin yapısı, görevleri ve çalışması prosedürler ile dokümante edilmiştir.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.