Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Belge ve Logo Kullanım Talimatı


1. AMAÇ
Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ tarafından Personel Belgendirme Sisteminde belgeyi almaya hak kazanmış kişilerin belge ve logo kullanımının belirtilmesi için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM
Bu talimat, YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ personel belgesi almaya hak kazanan kişilerin, YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosunu (belge sembolünü) kullanma esaslarını tanımlar.

3. ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DÖKÜMANLAR

  •  Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar
  •  TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

4. TERİMLER TARİFLER

5. UYGULAMA

5.1. Logo/Marka sadece belge kapsamı dâhilinde kullanılabilir.

5.2. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

5.3. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

5.4. Belgedeki logo, tarafınıza bildirilecek ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki logo ve ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

5.5. Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya kuruluştan düzeltici/önleyici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.

5.6. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.

5.7. YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosu/markası ürün üzerinde kullanılamaz.

5.8. YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, YFM PERSONEL SINAVVE BELGELENDİRME MERKEZİ logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır. 

5.9. YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosu, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ’ den temin edilmelidir.

5.10. Belgelendirilen personelin Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu logo kullanım kurallarına da uyması gerekmektedir.

5.11. YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.

5.12. Logo/marka YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ web sitesinde yer alan YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ Logo ve Marka Tanımında belirtilen tüm şartları taşımalıdır.

5.13. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir. YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

5.14. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların hizmete ait olmadığı durumlarda, hizmetin yapılmasında çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

5.15. Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, hizmet katalogu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.

5.16. YFM PERSONEL SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

5.17. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.