Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Gözetim


12UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği kapsamında yapılan sınavlarda belge almaya hak kazanan adaylar, belge geçerlilik süresi içerisinde gözetime tabi tutulurlar.

Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. 

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Gözetim işleminin tamamlanması amacıyla her bir belge almaya hak kazanmış kişinin aşağıdaki belgeleri hazırlaması ve ilgili belgeleri Merkezimize teslim etmesi gerekmektedir.

 
 
 
 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.