Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

"Mesleki Yeterlilik Belgeleri" ile alakalı sahip olunan soruları cevaplamak ve "Mesleki Yeterlilik Belgeleri" ile alakalı piyasada oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun, çalışanlar ve işverenler için hazırlamış olduğu sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıda paylaşılmaktadır.

Aşağıda bulunan bilgiler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanmıştır.

İlgili içeriğe şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/skca-sorulan-sorular/2978

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

 

 1. Hangi mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunludur?
 • 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Söz konusu mesleklerin isimlerine ulaşmak için tıklayınız.

 

 1. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ne kadar süremiz var?
 • Belgesi olmadan çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir. Örneğin, 26 Eylül 2017 tarihli Tebliğde belirtilen mesleklerde çalışanlar 26 Eylül 2018 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almalıdır. Yayımlanmış Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

 

 1. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi dışında hangi belgeler geçerlidir?
 • 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans)
 • Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine ilişkin muafiyet tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 1. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almazsam ne olur?
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 627 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

 

 1. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almak isteyenlere teşvik var mı?
 • Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

 1. Belge zorunluluğu olan mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanırsam sınav ücreti ne zaman iade ediliyor?
 • Kişinin teşvikten yararlanma talebinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında sınav ücretleri iade edilmektedir.

 

 1. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde uygulanan teşvikten yararlanmak için neler yapmak gerekiyor?
 • Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusu yaparken teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir. Sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri kendilerine iade edilmektedir ve bu kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

 

 1. Sınav ücretini işverenim ödeyebilir mi ve geri ödeme işverenime yapılabilir mi?
 • 10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.

 

 1. 2013 yılında yayımlanmış Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik geçersiz mi oldu?
 • Hayır, geçerliliği devam etmektedir ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde belirtilen meslekler için ilgili Yönetmelik hükümleri değil 5544 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.

 

 1. Çalışanlarımın meslekleri, belge zorunluluğu olan mesleklerin isimleri ile tam olarak uyuşmuyor. Çalışanlarımın belge alması gerekip gerekmediğine nasıl karar vereceğim?
 • Çalışanların yaptığı görev ve işlemler, ulusal yeterliliklerdeki öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri karşılaştırılarak hangi ulusal yeterlilikte belge alınması gerektiğine karar verilebilir. Söz konusu karşılaştırmayı çalışan kendisi için yapabileceği gibi işvereninden veya yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından destek alabilir.

 

 1. Personelimin metal teknolojileri alanında diploması var, Çelik Kaynakçısı olarak çalışabilmesi için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi de alması gerekir mi?
 • Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde çalışma şartını karşılayan diploma ve ustalık belgelerinin bölüm, alan ve dal bilgilerine ilişkin muafiyet tablosuna ulaşmak için tıklayınız. İlgili tabloda belirtilen bölümlerde ustalık belgesi veya diplomaya sahip olan kişilerin ilave olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmemektedir.

 

 1. Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği eğitimler ve eğitim belgeleri geçersiz mi oldu?
 • Hayır, eğitim ihtiyacı olan kişiler eğitim almaya devam etmektedir. Ustalık belgesi ve diploma dışındaki belgeler 5544 sayılı Kanun gereği çalışma şartını karşılamadığı için kalfalık belgesi, katılım belgesi, geçici ustalık belgesi, vb. sahiplerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

 

 1. Tebliğlerde bizim mesleklerimiz var ancak işyerim az tehlikeli sınıfta yer alıyor, yine de belge almamız gerekir mi?
 • İş yerinin değil mesleğin tehlike sınıfı dikkate alınarak belge alma zorunluluğu getirilen meslekler belirlenmektedir. İşyeriniz az tehlikeli sınıfa da girse Tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalışanlarınız varsa MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

 

 1. Kamu çalışanlarının da belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde belge alması gerekiyor mu?
 • Evet, gerekiyor. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğunda kamu veya özel sektör ayrımı yoktur, zorunluluk tüm çalışanları bağlamaktadır.

 

 1. Hem duvarcıyım hem de sıvacıyım, ikisi de Tebliğlerde yer alıyor. İkisi için ayrı ayrı mı belge almam gerekiyor?
 • Evet, ayrı ayrı ikisi için de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir.

 

 1. Belge alma zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yurtdışında çalışanların da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu mudur?
 • Eğer çalışanların sigorta kayıtları Türkiye’de bulunuyorsa, Tebliğlerde belirtilen mesleklerde yurtdışında çalışan T.C. vatandaşlarının da MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur.

 

Daha fazla bilgi için Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesini (https://www.myk.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.