Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3


MESLEK TANITIM

Meslek Tanımı

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak ve iş talimatlarına göre çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak kaynak işlerini yapan nitelikli kişidir.

Uluslararası Sınıflandırmadaki Yeri

ISCO 08: 7212

İlgili Dokümanlar:

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Sınav Yapısı:

a) Zorunlu Birimler

Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

b) Seçmeli Birimler

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)
11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)
11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (125)
11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

Ölçme ve Değerlendirme

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.


Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

 

Başvuru süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Sınav ve belgelendirme süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Açılacak olan sınavlara katılmak amacıyla Online Başvuru yapmak için lütfen buraya tıklayınız.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.