Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

LOJİSTİK OPERASYON YÖNETİCİSİ SEVİYE 6


MESLEK TANITIMI 

Meslek Tanımı 

Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; lojistik operasyonları ile ilgili planlama, organizasyon ve müşteri ilişkilerini yöneten, lojistik teklifleri, raporlamaları, eşya, araç ve belgelerle ilgili tüm hazırlıklar ile güzergah planlama kapsamında yapılan rezervasyonları kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yöneten nitelikli kişidir. 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) genellikle ofis ortamında çalışmakla birlikte görevinin gerektirdiği şekilde depo, araç yükleme, boşaltma, depo alanı gibi saha çalışmalarında ekibini yönlendirir. Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) firma içinde diğer yöneticilerle ve firma dışında ise müşteriler ve yurt dışı operasyon birimleri/temsilcileri ile (acenteler vb.) yoğun iletişim halindedir. Müşterilerden gelen öneri ve talimatları yönetir ve operasyonla ilgili müşteri ziyaretleri gerçekleştirir. Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) zamanında ve hatasız teslimat yapmanın gerektirdiği yoğun çalışma ortamında yöneticilik yapar. Operasyon süreçlerinin, günün, haftanın farklı saatlerine dağılmasına bağlı olarak mesai saatleri değişkenlik gösterir.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO 08: 1324 (Tedarik, dağıtım müdürleri ve benzeri müdürler)

Mesleğin; Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeleri
2872 sayılı Çevre Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

Meslek ile İlgili Diğer Mevzuatlar
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4458 sayılı Gümrük Kanunu 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 618 sayılı Limanlar Kanunu 854 sayılı Deniz İş Kanunu Gümrük Yönetmeliği ICC Incoterms (Uluslararası Ticaret Odası Uluslararası Teslim ve Ödeme Şekilleri) İhracat Yönetmeliği İthalat Yönetmeliği Karayolu Taşıma Yönetmeliği. Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

 

Başvuru süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Sınav ve belgelendirme süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Açılacak olan sınavlara katılmak amacıyla Online Başvuru yapmak için lütfen buraya tıklayınız.

 


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.