Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

DIŞ TİCARET SORUMLUSU SEVİYE 5


MESLEK TANITIMI

Meslek Tanımı

Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, ihracat ve ithalat belgelerini kontrol eden, ithalat ve ihracat işlemlerinin işin niteliğine uygun şekilde yapılmasını sağlayan ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları 

Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5) çalışmalarını ofis ortamında ve masa başında gerçekleştirmekle birlikte gerekli durumlarda ofis dışında da çalışabilir. Firma içinde diğer birimlerle ve firma dışı iletişimde bulunabilmek için bilgisayar, telefon, faks gibi çeşitli ofis ekipmanlarını yoğun olarak kullanır. 
Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5) ihracat ve ithalat firmalarında görev yapar ancak gerekli durumlarda, gümrük ve lojistik firmaları, sigorta şirketleri ve bankalar ile görevini işbirliği içinde yürütür.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 3331 (Gümrükleme ve sevkiyat aracıları)

Mesleğin; Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeleri

4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

Meslek ile İlgili Diğer Mevzuatlar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
4458 sayılı Gümrük Kanunu
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
İhracat Yönetmeliği
İthalat Yönetmeliği

Ayrıca meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Meslek ile ilgili diğer gereklilik bulunmamaktadır.

 

Başvuru süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Sınav ve belgelendirme süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Açılacak olan sınavlara katılmak amacıyla Online Başvuru yapmak için lütfen buraya tıklayınız.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.