Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

LOJİSTİK OPERASYON SORUMLUSU SEVİYE 5


MESLEK TANITIMI

Meslek Tanımı
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde; lojistik operasyonları ile ilgili planlama, organizasyon ve müşteri ile ilgili ilişkileri yürüten, lojistik teklif hazırlayan, raporlama yapan, eşya, araç ve belgelerle ilgili tüm hazırlıklar ile güzergâh planlama kapsamında rezervasyonları gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları 
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) genellikle ofis ortamında çalışmakla birlikte görevinin gerektirdiği şekilde araç yükleme, boşaltma, depo alanı gibi saha çalışmalarını izler ve yürütür. Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) firma içinde diğer birimlerle ve firma dışında ise müşteriler ve yurt dışı operasyon birimleri/temsilcileri ile (acenteler vb.) yoğun iletişim halindedir. Müşterilerden gelen öneri ve talimata açıktır. Operasyonla ilgili erişilebilir olmasının yanı sıra tam zamanlı olarak müşteri ile iletişim halindedir. Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), zamanında ve hatasız teslimat yapmanın gerektirdiği yoğun çalışma ortamında faaliyetlerini yürütür. Operasyon süreçlerinin, günün ve haftanın farklı saatlerine dağılmasına bağlı olarak mesai saatleri değişkenlik gösterir. 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO 08: 3341 (Büro süpervizörleri)

Mesleğin; Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeleri
2872 sayılı Çevre Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Uluslararası Sağlık Tüzüğü
Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve
diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

Meslek ile İlgili Diğer Mevzuatlar 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
4458 sayılı Gümrük Kanunu
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
618 sayılı Limanlar Kanunu
854 sayılı Deniz İş Kanunu
Gümrük Yönetmeliği
ICC Incoterms (Uluslararası Ticaret Odası Uluslararası Teslim ve Ödeme Şekilleri)
İhracat Yönetmeliği
İthalat Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) 14UMS0439-5 /09.07.2014/ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması
esastır.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler
Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

 

Başvuru süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Sınav ve belgelendirme süreci hakkında bilgi almak amacıyla lütfen buraya tıklayınız.

Açılacak olan sınavlara katılmak amacıyla Online Başvuru yapmak için lütfen buraya tıklayınız.


Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca YFM Belgelendirme sorumludur ve bu içerik
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.